Oogaandoeningen

Deze pagina geeft een beperkt overzicht van mogelijke aandoeningen. Bij specifiek vragen kan je best met ons contact opnemen.

Opbouw van het oog

Anatomie van het oog

1. Hoornvlies

Het hoornvlies of de cornea is het voorste gedeelte deel van het oog. Het is een doorzichtig weefsel waardoor het licht in het oog kan komen.

2. Iris of regenboogvlies

De iris is gelegen achter het hoornvlies. Deze werkt als een diafragma; door het samentrekken of ontspannen van de iris kan er meer of minder licht in het oog binnenvallen.

3. Pupil

De pupil is de opening in het midden van de iris. Door de pupil ziet men de donkere binnenkant van het oog en kleurt deze bij jongere patiënten zwart (oogappel).

4. Glasachtig lichaam

De ooglens is een structuur in het oog, weke zich bevindt achter de iris en voor het glasachtig lichaam. De lens heeft de eigenschap dat hij vervormbaar is. Waardoor bij normale jonge patiënten de beelden op alle afstanden scherp kunnen worden.

5. Netvlies of retina

Het netvlies ligt aan de achterste binnenkant van het oog. Hierop worden de beelden opgevangen. Het bestaat uit miljoenen cellen welke het licht opvangen en doorsturen naar de hersenen. Het centrum van de retina bevat het grootste aantal lichtgevoelige cellen. Deze zone is zeer belangrijk voor het zicht en wordt de macula genoemd.

6. Oogzenuw (nervus opticus)

De oogzenuw is een sensorische zenuw. Ze vormt de verbinding tussen het oog en de hersenen. De informatie van de beelden wordt opgevangen in het netvlies en via de oogzenuw naar de hersenen doorgestuurd. In de hersenen wordt deze informatie verwerkt tot beelden.

7. Sclera of witte oogrok

De oogrok is de uitwendige harde witte structuur en staat in voor de bolvorm van het oog. Deze is aan de achterzijde van het oog gelegen.

Oogaandoeningen

Refractie afwijkingen

Een perfect oog vertoont geen refractie afwijkingen en kan goed zien op alle afstanden en dit zonder enig optisch hulpmiddel zoals bril of contactlenzen.

Welke refractie afwijkingen bestaan er?

Bijziendheid of myoop oog, is een oog welke niet goed kan zien in de verte. Bij een myoop oog valt het beeld voor het netvlies (niet op het netvlies). Dit is meestal omdat het oog te lang is.

Verziendheid of hypermetroop oog is een oog welke voornamelijk niet goed ziet van nabij. In deze toestand valt het beeld achter het netvlies. Dit is meestal omdat het oog te kort is.

Astigmatisme is een oog waarbij het beeld in één as juist op het netvlies valt en het beeld loodrecht hierop niet juist op het netvlies valt (het beeld valt voor of achter het netvlies).

Presbyopsie is de onmogelijkheid van het oog om goed te zien van nabij maar nog scherp ziet in de verte. Dit fenomeen gebeurt met het ouder worden (meestal vanaf 40 à 45 jaar), doordat de ooglens zijn accommodatievermogen om dichtbij scherp te zien verliest.

Symptomen

 • Wazig of slecht zicht in de verte of nabij

Oplossingen

 • Bril
 • Contactlenzen
 • Refractieve heelkunde
  • Eximerlaser
  • Phake intraoculaire lens

Oogaandoeningen

Scheelzien

Scheelzien of ook strabisme genoemd is een afwijking van de stand van de ogen. Bij scheelzien staan de beide ogen niet meer recht. Bij scheelzien kan één oog naar binnen of naar buiten staan ten opzichte van het andere rechtstaande oog. Scheelzien kan zowel bij kinderen als volwassenen optreden. Bij volwassenen zal dit leiden tot het zien van twee beelden of diplopie genoemd.

Oorzaken

 • Bij kinderen:
  • Soms optredend vanaf de geboorte maar meestal vanaf twee tot vier jaar.
 • Bij volwassenen:
  • Door verlamming bv. trauma, herseninfarct of bepaalde infecties.

Behandeling

 • Bril
 • Prismaglazen
 • Oorspiercorrectie

Lui oog

Bij kinderen welke scheelzien vertonen of een refractie afwijking hebben kan dit leiden tot het slecht zien ter hoogte van één oog. Dit noemt men amblyopie of lui oog.

Deze afwijking dient men op jonge leeftijd zo vroeg mogelijk op te sporen en te behandelen zo niet blijft het oog gedurende het hele leven een slechtziend oog.

Behandeling

 • Brilcorrectie om eventuele refractie afwijkingen te corrigeren
 • Goede oog afdekken om het slechtziend oog te stimuleren

Oogaandoeningen

Cataract (staar)

Cataract staat voor troebel worden of minder transparant worden van de ooglens.

Symptomen

 • Waziger zicht
 • Vermindering van het zicht om uiteindelijk te leiden tot blindheid
 • Minder goede perceptie van kleuren
 • Dubbelzicht ter hoogte van één oog
 • Verblindingen of lichtschaduwen omheen de lichten (Bv. autolichten)

Oorzaken

 • Leeftijdsgebonden (toename in functie van leeftijd)
 • Oogtrauma
 • Diabetes
 • Familiale context
 • Aangeboren (zeldzaam)
 • Ooginfecties of oogontstekingen
 • Blootstelling aan ultraviolet of infrarood licht

Behandeling

 • Ingreep : cataractoperatie met simultane aanbreng van intraoculaire kunstlens
 • Er bestaat geen medicatie tegen vorming van staar

 

Oogaandoeningen

Glaucoom

Een veel voorkomende ziekte is glaucoom. Het is een oogaandoening welke instaat voor niet recupereerbare gezichtsveldamputaties of visusdaling. Meestal treedt dit op bij verhoogde oogdruk. Bij verhoogde oogdruk sterven de netvliescellen af door verminderde zuurstof voorziening. Er bestaan verschillende types van glaucoom: primair, acuut en secundair glaucoom.

Symptomen

Afhankelijk van het type van glaucoom Chronisch glaucoom : in beginfase geen klachten en kan enkel worden vastgesteld door een oogonderzoek. In verder gevorderd stadium treden gezichtsveldamputaties op. In een laattijdig stadium leidt dit tot niet recupeerbare visusdaling om te eindigen in totale blindheid. Bij oogonderzoek wordt meestal verhoogde oogdruk vastgesteld en vervolgens gezichtsveldamputaties.

Acuut glaucoom : dit treedt plotseling op met vorming van pijnlijk en rood oog gepaard met visusdaling en zelfs eventueel met braakneigingen. Dit kan gepaard gaan met zéér hoge oogdrukken.

Behandeling

 • Oogdruk doen dalen met medicatie (meestal oogdruppels)
 • Oogdruk doen dalen met lasertherapie
 • Oogdruk doen dalen door oogoperatie

Oogaandoeningen

Netvliesaandoening

Er komen zeer veel netvliesaandoeningen voor gaande van zeer zeldzame (erfelijke) aandoeningen tot meer frequent voorkomende netvliesaandoeningen. Deze zijn te talrijk om allemaal besproken te worden maar de meest belangrijke en frequent voorkomende netvliesaandoeningen zijn:

Netvliesaandoeningen te wijten aan:

1. Ouderdom

Dit zijn de seniele maculopathien. Deze bestaan in een droge of natte vorm.

Behandeling

 • O.a. intravitreale injecties met anti VEGF medicatie.

2. Diabetes

Hierin bestaan verschillende gradaties van aantastingen.

Behandeling

In functie van letsels:

 • Argonlaserbehandeling
 • Anti VEGF medicatie

3. Trombose

Trombose van een bloedvat ter hoogte van het oog. Ook hierin bestaan verschillende gradaties van aantastingen.

Behandeling

In functie van letsels:

 • Argonlaserbehandeling
 • Anti VEGF medicatie

Oogaandoeningen

Traanwegaandoening

Er bestaan verschillende soorten traanwegaandoeningen en dit afhankelijk van de leeftijd waarop ze zich manifesteren. Bij kinderen of pasgeborenen is het meestal te wijten aan het slecht functioneren van de traanwegen.

Indien dit aanhoudt kan dit dikwijls door een sondage van de traanwegen verholpen worden. Bij ouderen heeft men twee types van traanwegaandoeningen. Ofwel is deze te wijten aan onvoldoende traanwegproductie of wegens het onvoldoende functioneren van de traanwegafvoersysteem. In functie van de klachten en gevonden oogonderzoek kan een aangepaste therapie toegepast worden.

Bij aanhoudende traanwegverstoppingen kan een traanwegoperatie uitgevoerd worden.